Vidiečanova Habovka (celoštátne kolo dospelých)

Predĺžený novembrový víkend strávili LH Kamarádzi v Habovke, kde sa uskutočnila celoštátna súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka 2023, ktorej odborným garantom a vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum .

V piatok sprevádzali LH Kamarádzi spevácke duo Kristína Hačundová a David Halás, ktorí získali strieborné pásmo👏. V sobotu doobeda využili možnosť a navštívili Múzeum oravskej dediny no a poobede pokračovala súťaž a predstavil sa aj umelecký vedúci Miro Buzrla, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme👏.

Večer patril slávnostnému galaprogramu podujatia, ktorý bol spojený s vyhlásením výsledkov. V rámci neho vystúpili aj najúspešnejšie hodnotení súťažiaci tohto ročníka.

Nedeľné doobedie patrilo rozborovému semináru, na ktorom si kolektívy a sólisti vypočuli cenné rady, postrehy a odporúčania členov odbornej poroty, ktorá zasadla v zložení: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – predseda poroty, Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., PhDr. Andrea Jágerová, doc. Ing. Karol Kočík, CSc., a Mgr. Michal Noga.

Bol to nádherný víkend 🎻🪗🎺.

❤❤❤Ďakujeme❤❤❤ všetkým organizátorom predovšetkým: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Obec Habovka