Večer plný duet 2021

V júni minulého roku zasiahlo našich susedov na Morave tornádo🌪, ktoré po sebe zanechalo spúšť a mnohým rodinám zobralo strechu nad hlavou. Aj my sme prispeli k finančnej zbierke a využili sme príležitosť vystúpiť v septembri na benefičnom koncerte „Večer plný duet“ v Charvátskej Novej Vsi, ktorý bol naživo vysielaný Českým rozhlasom Brno. Bolo nám cťou vystupovať popri známych ľudových spevákoch ako boli hostia z Kyjova a Horňácka, Sourozenci Baťkovi , manželia Uhrovi, Oľga Baričičová a Lukáš Prajka….

Naše spevácke🎤 duo z Brodského Kristína Hačundová a David Halás zaujali výberom piesní a zožali potlesk publika. Výťažok z koncertu a vyzbierané peniaze boli venované postihnutým rodinám. A okrem toho sme sa po dlhej dobe mohli opäť osobne stretnúť s prvou učiteľkou nášho cimbalistu pani Jitkou Šrankovou a jej manželom a zaspomínať si na naše začiatky. Večer bol výborne zorganizovaný. Veríme, že to nebolo posledné vystúpenie v Charvátskej Novej Vsi a ❤tešíme sa na ďalší ročník.