V tej našej škôlke je dobre, veselo

Prvý septembrový deň bol spojený so🎆 40. výročím 🎆 otvorenia materskej školy v Kútoch. Bolo nám cťou aspoň pár piesňami 🎻spríjemniť posedenie a poďakovať zamestnancom, ktorí sa podieľali na fungovaní materskej školy rôznymi činnosťami – varením v kuchyni, upratovaním, vzdelávaním a výchovou detí.

Motto „Robíme malé veci s veľkou láskou“ napĺňajú s radosťou čo je vidieť na úsmevoch malých detí a spokojných rodičoch. Ďakujeme učiteľky, ďakujeme tety. ❤

V tej našej škôlke je dobre, veselo.
Komu by sa do nej chodiť nechcelo.
Učíme sa básničky, učíme sa pesničky,
keď chceme potešiť naše mamičky.