spjevulezeskalice

Behaj, lebo môžeš!

V sobotu LH Kamarádzi s potešením vystúpili na charitatívnom podujatí na amfiteátri RO Gazárka, Šaštín-Stráže – BEHAJ, LEBO MÔŽEŠ! Organizátorom sa podarilo vyzbierať peknú sumu, viac než 5000€, ktorá bude použitá na rehabilitačný pobyt a kompenzačné pomôcky pre Emku zo Sekúl, Davida zo Šaštína a Šimona z Kútov. Sme radi, že sme aj našim vystúpením […]

Behaj, lebo môžeš! Read More »

World Folklore Festival

Vonku začína pomaly mrznúť a my si dovolíme zaspomínať pár fotkami na netradičný začiatok školského roka, kedy nám bolo cťou sprevádzať dievčenskú spevácku skupinu Spjevule ze Skalice na World Folklore Festival DIANO MARINA – SAN REMO – CANNES a ukázať folklór Záhoria v Taliansku a Francúzsku. Celý festival sa niesol v úžasnej atmosfére, spoznali sme

World Folklore Festival Read More »