Cena Janky Guzovej 2022

Srdečne gratulujme speváčke LH Kamarádzi Kristíne Hačundovej a tešíme sa spolu s ňou. V Súťaži v speve ľudových piesní Cena Janky Guzovej 2022, ktorá sa konala v Košiciach 13.10.2022 získala Kristína Hačundová Cenu nádeje. Spevácku súťaž o Cenu Janky Guzovej organizuje RTVS v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Súťaž pripomína pamiatku […]

Cena Janky Guzovej 2022 Read More »