dozinky

Dožinky na Búroch

Posledná augustová nedeľa patrila tradičným Dožinkám na Búroch. LH Kamarádzi sa zúčastnili aj sprievodu dedinou a mládenci sa odviezli na krásne vyzdobenej vlečke (ďakujeme za pekný zážitok). Spolu s nami v programe vystúpili s DFS Studnička, Dfs Leváranek-Leváran, Obecný kultúrny spolok SLZA a na záver zahrala DH Búranka. Ďakujeme za pozvanie na toto krásne podujatie […]

Dožinky na Búroch Read More »

Kúty, Kúty…

Kúty, Kúty, to je pjekné mjestečko…Po veľmi dlhom čase sme si mohli 30.8.2020 zahrať v Kútoch na dožinkových slávnostiach v priestoroch dvora Reštaurácie u Ferú. V programe sa prelínali naše vstupy s vystúpením DFS Kúcanku, mužského zboru Kúcané a ženského súboru Kútnica. Zvolili sme pestrý repertoár. Každý si mohol zaspievať a zatancovať. Ďakujeme za pozvanie

Kúty, Kúty… Read More »