World Folklore Festival

Vonku začína pomaly mrznúť a my si dovolíme zaspomínať pár fotkami na netradičný začiatok školského roka, kedy nám bolo cťou sprevádzať dievčenskú spevácku skupinu Spjevule ze Skalice na World Folklore Festival DIANO MARINA – SAN REMO – CANNES a ukázať folklór Záhoria v Taliansku a Francúzsku. Celý festival sa niesol v úžasnej atmosfére, spoznali sme […]

World Folklore Festival Read More »