Strážnické Muzičky s názvom HRAJEME HORŇÁCKO

V rámci Festival Strážnice programu Muzičky si mali možnosť zahrať 🎻a zaspievať 🎤aj členovia LH Kamarádzi. Programom sprevádzala Magdalena Múčková a Zdeněk Vejvoda.

Prvá časť patrila Orchesteru lidových nástrojů plzeňského kraje. V druhej časti sa predstavili účastníci tvorivej dielne interpretácie ľudovej hudby pre mládež v Strážnici – HRAJEME HORŇÁCKO, ktorú organizoval Národní ústav lidové kultury v novembri 2021.

Muzikanti 🎻🪗sa už na kurzoch losovaním rozdelili do skupín a pod vedením lektorov z Horňáckej cimbálovej muziky Petra Galečky z Lipova sa učili hrať piesne z regiónu Horňácko. V Strážnici sa stretli po viac ako pol roku a spolu s lektormi (Petr Hlahůlek, Petr Galečka a Josef Staša) predviedli to, čo sa naučili najskôr v jednotlivých skupinách a nakoniec si na pódiu zahrali a zaspievali spoločne.

Sme radi❤️, že sme mali možnosť byť súčasťou tohto podujatia a že sme sa znovu stretli s kamarátmi a lektormi v krásnom prostredí skanzenu strážnice. Ďakujeme za pohostenie a výbornú organizáciu – Skanzen Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Město Strážnice.