Stodoua 1820 – 2022

Studený máj v stodole raj…

Stodola – hospodárska budova v minulosti slúžila na uskladnenie poľnohospodárskych plodín, sena, slamy pre zimné kŕmenie, podstielku dobytka. Ako sa v jednej piesni spieva, každý sedlák sa musel starať, by bola stodola plná než prišla zima.

Jednu takúto 200-ročnú „kúckú Klindových“ stodolu nadšenci z Pjekné mjestečko o.z. – Kúty za podpory Trnavský samosprávny kraj zrenovovali a bude slúžiť ako komunitné centrum pre širokú verejnosť. LH Kamarádzi mali tú česť slávnostne ju uviesť do života a pri tej príležitosti si zahrať a zaspievať spolu s CM pod vedením Franty Blažeka, MZ Kúcané, ŽSSk Kútnica, MS Stará Břeclav.

Radi Vám opäť prídeme do tohto krásneho prostredia zahrať.