Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

Našou hudbou reprezentujeme tradičnú ľudovú kultúru Záhoria. Každý z členov nosí typický kroj zo svojej dediny, rozpráva nárečím, to všetko má začiatok a zázemie v rodine. Preto radi spomíname na minuloročné pozvanie od Záhorské osvetové stredisko v Senici na otvorenie výstavy s názvom Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, ktorú pripravilo Záhorské múzeum v Skalici.

Výstava priblížila zvyky našich predkov pri dôležitých udalostiach v živote – narodenie a krst, svadba, pohreb. Bolo nám potešením predstaviť pri zahájení tejto výstavy piesne zo spevníka JUDr. Janka Blaha.