Poďakovanie Trnavskému samosprávnemu kraju

V rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“ poskytol Trnavský samosprávny kraj dotáciu na zaobstaranie mikrofónov pre ozvučenie cimbalu. Zakúpené mikrofóny umožnia jednoduchšie pripojenie k reprosústavám a kvalitnejšie prezentovanie ľudovej hudby.

Ďakujeme ❤️ za poskytnutú dotáciu a veríme, že sa nám podarí získať financie aj na ozvučenie ostatných nástrojov. 🪗🎻🎺

LH Kamarádzi