Mesiac úcty k starším v Kútoch

Október bol mesiacom úcty k starším.

Pri tejto príležitosti sa traja muzikanti LH Kamarádzi spolu s Malá dychová hudba Rubín postarali o program na podujatí OcÚ pre seniorov. Po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou sa mohli opäť stretnúť, porozprávať, zaspievať si, zatancovať, odpútať sa od každodenných povinností a starostí.

Prajeme veľa takýchto príjemných stretnutí ❤️