Program

2024:

20. január: Obecný ples | Rohožník
3. február: Ples ZRPŠ | Brodské
10. február: Fašiangový sprievod | Kúty
12. – 13. február: Búranský fašang | Borský Mikuláš
17. február: Oslava 70 | Šaštín-Stráže
24. február: Stretnutie členov Červeného kríža | Šaštín-Stráže
9. marec: Dni prútia | Myjava
16. marec: Konc jak živé | Zohor
8. – 9. jún: Sprevádzanie DFS Vienok na festivale | Bratislava
16. august: Hody | Brodské
1. september: Po Skalici za pjesničkú | Skalica

2023:

14. január: Ples priateľov | Devínska Nová Ves
18. február: Fašiangový sprievod | Kúty
19. február: Vystúpenie na maxikole | Borský Mikuláš
20. – 21. február: Búranský fašang | Borský Mikuláš
25. marec: Rodnú rečú | Zohor
14. apríl: Frolová notečka | Závod
1. máj: Vystúpenia pre domy seniorov | Kúty, Brodské
13. máj: Krojové slávnosti | Borský Svätý Jur
14. máj: Deň matiek | Brodské
20. máj: Festival | Zlín
28. máj: Regionálne kolo Vidiečanovej Habovky | Gbely
17. jún: Súťaž o cenu Samka Dudíka | MFF Myjava
24. jún: Vystúpenie účastníkov programu „Muzičky 2022“ | MFF Strážnice
6. – 10. júl: Sprevádzanie DFS Vienok | Maďarsko
4. august: Hody | Kúty
13. august: Obecné slávnosti | Rohožník
5. september: DOD Rádia Regina Západ | Bratislava
15. september: Račianske vinobranie + sprevádzanie DFS Vienok | Bratislava
2. október: Natáčanie v TV Noe | Ostrava
14. október: Krajské kolo Vidiečanovej Habovky | Špačince
21. október: Vystúpenie v Alcatras+s – Sourozenci Baťkovi | Brodské
27. október: Krst CD – Pres Záhorí, pres generácie v KD | Kúty
11. november: Futbalisti – ukončenie | Lanžhot
17. november: Celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky | Habovka
10. december: Vianočné trhy | Kúty
28. december: Oslava 45 | Kúty

2022:

27. február – 1. marec: Búranský fašang | Borský Mikuláš
16. marec: Vystúpenie pre Spojenú školu | Senica
26. marec: Konc jak živé | Zohor
29. marec: Regionálne kolo Vidiečanovej Habovky | Gbely
19. apríl: Vystúpenie pre Materskú školu | Kúty
24. apríl: Schôdza Jednoty dôchodcov | Brodské
14. máj: Krojové slávnosti | Borský Svätý Jur
17. máj: Krajské kolo Vidiečanovej Habovky | Senica
21. máj: Koštovka vína pri príležitosti otvárania stodoly | Kúty
22. máj: Deň matiek | Brodské
11. jún: Krojové slávnosti | Láb
17. jún: Vystúpenie s Oľgou Baričičovou a Lukášom Prajkom | Brodské
22. jún: Vystúpenie na besiedke ZUŠ | Skalica
25. jún: Vystúpenie účastníkov programu „Muzičky 2021“ | MFF Strážnice
2. júl: Vystúpenie pre Rádio Regina | FF Východná
3. júl: Celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky | FF Východná
21. júl: Reštaurácia Pizza Pavone pri kúpeľoch | Smrdáky
23. júl: Hody | Šenkvice
5. august: Hody | Kúty
13. august: Hody v Kultúrnom dome | Brodské
15. august: Hody Alcatras+s | Brodské
20. august: Vystúpenie účastníkov sústredenia | Priepasné
21. august: Festival Trnavská brána
1. september: Reštaurácia Pizza Pavone pri kúpeľoch | Smrdáky
10. september: Festival Mravenec | Plavecký Štvrtok
15. september: Oslava narodenín | Kúty
24. september: Cibulové hody | Zohor
1. – 7. október: Sprevádzanie Spjevul ze Skalice | Taliansko, Francúzsko
8. október: Festival dobrého jedla | Kúty
16. október: Sprevádzanie Spjevul ze Skalice | Dojč
17. december: Vystúpenie na Trojičnom námestí | Trnava

2021:

30. máj: Narodeninová oslava | Štefanov
12. jún: Svatovítské kosení | Kúty
19. jún: Konc jak živé | Zohor
3. júl: Bezchleba hody | Závod
6. august: Hody | Kúty
14. august: Hody | Brodské
21. august: Jarmok | Špačince
28. august: Krojové slávnosti | Borský Svätý Jur
29. august: Dožinky | Borský Mikuláš
1. september: Výročie Materskej školy | Kúty
1. september: Domov Seniorov | Kúty
3. september: Večer plný duet | Charvátská Nová Ves
6. september: Výstava s názvom „Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria“ | Senica
12. september: Schôdza Jednoty dôchodcov | Brodské
24. september: Vystúpenie v reštaurácii Alcatras+s s manželmi Osičkovcami | Brodské