Kontakt

Štatutár: Ing. Ladislava Pavelková
Sídlo: Hlboká cesta 1384/29, 908 01 Kúty
IČO: 52779459
IBAN: SK07 8330 0000 0026 0188 5384
Telefónny kontakt: +421 911 784 550
E-mail: lhkamaradzi@gmail.com

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom formulára: