Kútské hody 2022

Úvodným záhoráckym slovom otvoril hody najkrajší krojovaný Zohoran Jakub Badrna. Škoda, že nezarecitoval jednu zo svojich záhoráckych básní. Ako prvých privítal domáci MZ Kúcané s hudobným doprovodom CM Blažurec. V programe pokračovala ĽH Skaličan (Folklórny súbor Skaličan) so speváčkou Máriou Marťanovou a po nich Soubor Petrovjan predviedol tance a verbunky zo Slovácka. LH Kamarádzi zahrali na záhorácku nôtu a Spevácka skupina Kútnica zaspievala aj piesne z nového CD. Po programe sa až do polnoci pri cimbale striedali ĽH Skaličan s LH Kamarádzi.

Organizátorom Pjekné mjestečko o.z. – Kúty ďakujem za pozvanie a pohostenie🥂🍽🍾.