Hody Kúty

Mesiac prázdnin je za nami a veruže nezaháľame. Nacvičujeme, skúšame a pripravujeme repertoár 🎼z nášho regiónu na tradičné zahrávanie hodov Kúcanské krojované hody 2021 V spolupráci s jedným z organizátorov Pjekné mjestečko o.z. – Kúty chceme našim hraním podporiť dobrú vec – „dostavbu“ 200-ročnej stodoly🏚, ktorá bude na úžitok nám všetkým. Samozrejme sa posnažíme navodiť správnu hodovú atmosféru. K chutnému jedlu🍗 a kvalitnému vínku🥂 či pivu 🍻 patrí aj dobrá muzika 🎻a pekná pesnička. Nástroje naladené, kroje vyžehlené a tešíme sa na Vašu podporu v piatok 6. augusta za obecným úradom. Veríme, že si spolu zaspievame a zatancujeme💃🕺.