Fašiangový sprievod v Kútoch

V poslednú fašiangovú sobotu 18.2.2023 sme si zahrali, zatancovali a dobre sa zabavili na Fašiangovom sprievode, ktorý zorganizovalo Centrum voľného času KAMaRÁD v Kútoch, Kúcanske poTVORky, Jednota dôchodcov. Sprievod skončil pochovávaním basy a občerstvením, ktoré bolo pripravené za kultúrnym domom. No a my sme sa už ponáhľali pripraviť sa na večerný krojový ples.