Edukačné vystúpenie pre Materskú školu v Kútoch

Po veľkonočných sviatkoch 🐣 sme navštívili s našim edukačným vystúpením Materskú školu v Kúty. Predstavili sme ľudové nástroje 🎻 a každý hudobník si pripravil pre deti malú hádanku. Detičky boli veľmi šikovné, zapájali sa a na záver si s nami aj zaspievali im známe ľudové piesne. Sme radi, že sme vyčarili úsmev na tvári a dobrú náladu nielen deťom ale aj pani riaditeľke a učiteľkám. Veríme, že takéto vystúpenia motivujú najmladšiu generáciu k hre na hudobný nástroj, k spevu a poznávaniu ľudovej kultúry ich regiónu.❤️