Dožinky na Búroch

Posledná augustová nedeľa patrila tradičným Dožinkám🌾 na Búroch☀️. LH Kamarádzi sa zúčastnili aj sprievodu dedinou a mládenci sa odviezli na krásne vyzdobenej vlečke (ďakujeme za pekný zážitok❤). Spolu s nami v programe vystúpili 🎻 s DFS Studnička, Dfs Leváranek-Leváran, Obecný kultúrny spolok SLZA a na záver zahrala DH Búranka🎤. Ďakujeme za pozvanie na toto krásne podujatie so skvelou atmosférou a veríme, že sa uvidíme aj o rok 😃❤.

Usporiadatelia:
Borský Mikuláš
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš