Dotácia od Nadácie Volkswagen

Radi by sme sa touto formou poďakovali Nadácia Volkswagen Slovakia. Vďaka grantovému programu Projekty zamestnancov sa nám z poskytnutej dotácie podarilo obnoviť a rozšíriť naše hudobné nástroje – struny pre husle a basu, sláky, paličky k cimbalu, popruhy na akordeón, hubica na klarinet s príslušenstvom a nový ozembuch.

Cieľom projektu bolo obnoviť hudobné nástroje, skvalitniť prezentáciu ľudovej hudby a s novým hudobným nástrojom rozšíriť repertoár. Vynovené hudobné nástroje sme si už vyskúšali na „Svatovískem kosení“ v Kútskom lese, v Zohore na podujatí „Konc jak živé“ a na „Závodských Bezchleba hodoch“. Ak ste nás nemali možnosť vidieť tam, príďte si nás počúvnuť na Kúcanské krojované hody 2021. Tešíme sa na Vás.