Cena Janky Guzovej 2022

Srdečne gratulujme 👏👏

👉speváčke LH Kamarádzi Kristíne Hačundovej👈

a tešíme sa spolu s ňou❤️.

V Súťaži v speve ľudových piesní Cena Janky Guzovej 2022, ktorá sa konala v Košiciach 13.10.2022 získala Kristína Hačundová Cenu nádeje👏👏.

Spevácku súťaž o Cenu Janky Guzovej organizuje RTVS v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Súťaž pripomína pamiatku vynikajúcej speváčky slovenských ľudových piesní a rozhlasovej redaktorky v rokoch 1949 -1952 a koná sa každé dva roky. Jej garantkou je dcéra Janky Guzovej, pani Želmíra Becková, ktorá žije v New Yorku.

Hudobný sprievod súťažiacich – Rendošovci – Muzika Milana Rendoša

👉Zostrih zo súťaže odvysielala Rádio Regina Západ dňa 17.11.2022 o 17.00 hod.👈

Odkaz na zvukový záznam zo súťaže je tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15306