2% z daní pre LH Kamarádzi za rok 2023

V roku 2024 môžete darovať 2 % z Vašich daní pre LH Kamarádzi.

Pomôžete nám tým financovať naše aktivity🎻🪗🎺🥁, ktorými sa snažíme zapájať do kultúrneho diania a reprezentovať najmä náš Záhorácky región ❤ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pre uľahčenie môžete potvrdenie od Vášho zamestnávateľa priniesť, alebo si ho vyzdvihneme u Vás a pomôžeme Vám s vyplnením Vyhlásenia. Zabezpečíme aj jeho zaslanie.

Zo srdiečka ďakujeme ❤
Tešíme sa na spoločné stretnutia pri dobrej muzike.