2% z daní pre LH Kamarádzi za rok 2022

V roku 2023 môžete darovať 2 % z Vašich daní pre LH Kamarádzi.

Pomôžete nám tým financovať naše aktivity 🎼🎻💃🕺, ktorými sa snažíme zapájať do kultúrneho diania a reprezentovať najmä náš Záhorácky región ❤ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Postup ako poukázať 2% ako aj tlačivo je k dispozícii nižšie.

Pre uľahčenie môžete potvrdenie od Vášho zamestnávateľa priniesť alebo si ho vyzdvihneme u Vás a pomôžeme Vám s vyplnením Vyhlásenia. Zabezpečíme aj jeho zaslanie.

Zo srdiečka ďakujeme 🥰

Tešíme sa na spoločné stretnutia pri dobrej muzike.