2% z daní pre LH Kamarádzi za rok 2021

V roku 2022 môžete darovať 2 % z Vašich daní pre LH Kamarádzi. Pomôžete nám tým financovať naše aktivity🎼🎻💃🕺, ktorými sa snažíme zapájať do kultúrneho diania a reprezentovať najmä náš Záhorácky región ❤ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Postup ako poukázať 2% ako aj tlačivo je k dispozícii na našej stránke.

Pre uľahčenie môžete potvrdenie od Vášho zamestnávateľa priniesť, alebo si ho vyzdvihneme u Vás a pomôžeme Vám s vyplnením Vyhlásenia. Zabezpečíme aj jeho zaslanie. Zo srdiečka ďakujeme 🥰Tešíme sa na spoločné stretnutia pri dobrej muzike.